Skolens profil

Dansborgskolen er en 3-sporet skole beliggende i den sydøstlige del af Hvidovre Kommune.

Skolen er opdelt i 3 afdelinger indskoling/SFO, mellemtrin og udskolingsafdeling.

Foruden almenskolen er SFO Festningen med afdelingerne; Skansen, Borgen og Flanken en del af skolen.

Hvidovre Kommunes modtageberedskab for indskolings- og mellemtrinsbørn er ligeledes tilknyttet Dansborgskolen.

Ydermere er Studie 17 en del af Dansborgskolen, hvilket fokus er arbejdet med FN 17 verdensmål.

Afdelingsprofil Indskolingen(pdf)

Afdelingsprofil Mellemtrinet(pdf)

Afdelingsprofil Udskolingen(pdf)