Skolen som praktiksted

Vi er på Dansborgskolen optaget af at være nysgerrige på den læring der sker, når man er studerende og når man som lærer vejleder studerende. 

Vi er en skole som har mindst et hold studerende om året - det er ofte i efteråret men til tider også i foråret. De studerende er tilknyttet et team og en bestemt lærer i en periode på 6 uger. De studerende inviteres til et formøde på skolen og har i deres praktik vejledning.

Vi er som praktikskole et sted, hvor vi udvikler og reflekterer over, hvorfor vi gør som vi gør.  De studerende på skolen giver et indspark til den daglige pædagogik og didaktik. Vi udvikler nye praksisser og skaber rum for, at man lærer af ens fejl. Praktik på Dansborgskolen er er en mulighed for udvikling af de kompetencer der er i spil som lærer.