Vores pædagogik og værdigrundlag

Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer”

 

Fire for skolen særligt vigtige værdier:

 • at den enkelte elev har lyst til at lære – og lære mere
 • at den enkelte elev udnytter sit potentiale for at opnå et maksimalt udbytte af skolegangen
 • at den enkelte elev oplever sig som en del af fællesskabet og bidrager hertil
 • at der er et tæt samarbejde mellem skole og hjem

 

Læring på Dansborgskolen

På skolen

 • arbejder vi for, at eleverne føler sig set og hørt hver dag
 • møder vi eleverne, hvor de er, og udfordrer dem fagligt og personligt derfra
 • arbejder vi fagligt og engageret med elevernes hoved, hjerte og krop
 • er vi tydelige i klasseledelsen og arbejder målrettet med elevernes trivsel
 • er vi tydelige i forventninger til elever og forældre

  Se mere i årsplaner for undervisningen i Aula

 

Forældreengagement

Derfor er det vigtigt:

 • at I bakker op om og forholder jer konstruktivt til de faglige og sociale planer, som lærerne udarbejder for jeres barn
 • at I deltager aktivt og positivt i forældremøder, skolehjemsamtaler og anden relevant mødevirksomhed, som skolen indkalder til
 • at I støtter og styrker jeres barn i at være ihærdig og nysgerrig på at lære
 • at I hjælper jeres barn/børn med at indarbejde sunde arbejdsvaner og gode rutiner for hjemmearbejde
 • at I støtter og involverer jer i aktiviteter, der styrker fællesskabet
 • at I henvender jer til jeres barns pædagoger og lærere, hvis der er noget om barnets trivsel eller udbytte af undervisningen, I undrer jer over eller har spørgsmål til, så vi kan få et godt samarbejde

 

Vi arbejder for at fremme et godt undervisningsmiljø for vores elever og medarbejdere. I skolen er jeres barn en del af skolens sociale Fællesskab. Gennem hele skoletiden er jeres engagement af stor betydning for jeres barn.

 

Antimobbestrategi Dansborgskolen