SFO kontaktoplysninger

Skansen: 0 kl. og Modtageklasser (MO). 

  •  41 85 02 00 - Skansen Fællespostkasse på AULA

Borgen: 1-2 kl. 

  • 41 85 02 01 - Borgen Fællespostkasse på AULA

Flanken: 3 kl. 

  • 41 85 02 02 - Flanken Fællespostkasse på AULA

Kontoret: 

  • Kontoret 61827463

Vi er som regel tilgængelige mellem 10.00 - 12.00.