Skolens profil

Dansborgskolen er en 3-sporet skole beliggende i den sydøstlige del af Hvidovre Kommune. Foruden almenskolen er SFO Festningen med afdelingerne; Skansen, Borgen og Flanken en del af skolen. Hvidovre Kommunes modtageberedskab for indskolings- og mellemtrinsbørn er ligeledes tilknyttet Dansborgskolen. Ydermere er Studie 17 en del af Dansborgskolen, hvilket fokus er arbejdet med FN 17 verdensmål.